ក្រុមហ៊ុន Lucky Star 2 Hotel ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកដូចខាងក្រោម ៖

អ្នករៀបចំបន្ទប់

 • ប្រាក់ខែ​ 80-100 +អាហារថ្ងៃត្រង់  និង​ ប្រាក់ថែមម៉ោង។
 • ទីតាំង​​  áž—្នំពេញ
 • ធ្វើការពេញម៉ោង(7:30-4:30)
 • ផុតកំណត់​​ 13 កក្តដា​ ​ ឆ្នាំ​ ២០១៣

តួរនាទី/តំរូវការ

 • រៀបចំបន្ទប់ក្នុងសណ្ឋាគារ
 • ការរៀបចំ រទេះ
 • សារភួយ,កំរាលពូក…
 • ប្រមូលសំរាម​
 • រៀបចំធ្វើគ្រែរ
 • សំអាតបន្ទប់ទឹក
 • សំអាតធូលីក្នុងបន្ទប់
 • នូវពេលបញ្ជប់ត្រូវពិនិត្យឡើយវិញ។
 • និង​ការងារដែលគណៈគ្រប់គ្រងរៀបចំ

តំរូវការ

 • អាចធ្វើការជាក្រុម
 • ចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមក
 • ខិតខំធ្វើការងារ
 • យកចិត្តដាក់លើការងារ
 • ចេះនិយាយ​​ ភាសារអង្គេស់​កាន់តែប្រសើ
 • មាន​ភាពម៉ត់ចត់

ទំនាក់ទំនង

ក្រុមហ៊ុនសណ្ឋាគារឡាគីសា្តរ២
Tel : 078 44 78 48
Email : [email protected]
Address : Address: #38-4, Street336, Sangkat Phar Deum Kor, Khan Toul Kork, Phom Penh

ផុតកំណត់​ : 13 កក្តដា​ ​ ឆ្នាំ​ ២០១៣

 

Google+